Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost Haushofer jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje

Sídlo:
Nicole Haushofer,
Tržiště 372/1,
118 00 Praha 1
IČ: 05637554
Email: nicole@haushoferagency.com
DPO:
Vladimír Škoda
vladimir@haushoferagency.com
tel: 777 289 783

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo („dále jen „Osobní údaje pro kontaktní formulář“), jsou nezbytné pro komunikaci s klientem a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být komunikace provedena.

Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

Pro registraci a uchování v databázi modelů a hostesek zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, pohlaví, výška, míry, barva očí, konfekční velikost, váha, barva vlasů, velikost bot, znalosti jazykůa fotografie („dále jen „Osobní údaje pro registraci do databáze“), jsou nezbytné pro zaregistrování do databáze modelů a modelek a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být registrace provedena.

Výše popsané činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Osobní údaje jsou v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat předávány:

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto výslovně žádáme, aby při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

Práva subjektu údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.